Työhyvinvoinnin varmistaminen

Ohjausta organisaatiokohtaisten työhyvinvointijärjestelmien ja –käytänteiden kehittämiseen ja ylläpitoon.

Koulutus Oy Siipipyörä

Kokonaisvaltainen tapa ajatella työhyvinvointia.

Työhyvinvoinnin ongelmat näkyvät organisaatiossa

%

Ongelmatilanteina ja riitoina

%

Lisääntyneinä sairauspoissaoloina

%

Kasvavana vaihtuvuutena

%

Työajan kulumisena muuhun kuin työhön

Voisiko ratkaisusi näyttää tältä?

On tärkeää rakentaa malli juuri omaan organisaatioon ja sen toimintaan sopivaksi. Aluksi selvitetään lähtötilanne ja määritellään tavoitteet kehittämiselle.

Rakennetaan työhyvinvoinnin seuranta- ja hallintajärjestelmä asetettujen tavoitteiden mukaiseksi. Luodaan tarvittavat ohjeistukset ja käytänteet.

Koulutetaan esimiehet ja henkilöstö järjestelmän käyttöön.

Tehdään jatkuvaa seurantaa, varhaista puuttumista ja kehittämistä havaintojen sekä seuranta- ja mittaustietojen perusteella.

Toimintamallimme

?

Työhyvinvointipäällikköpalvelut - kaikki keskeiset työhyvinvoinnin ohjauspalvelut

Työhyvinvointipäällikköpalvelu on kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin varmistamista organisaatiossasi ilman omaa rekrytointia, mutta jatkuvuus varmistaen. Palvelu sisältää kaikkien työhyvinvoinnin keskeisten toimintojen ja toimijoiden ohjauksen; alkuselvitykset, järjestelmän rakentamisen, henkilöstön ja esimiesten koulutukset, työhyvinvointiin liittyvien mittaustietojen keräämisen, ongelmatilanteiden käsittelyn ohjauksen sekä jatkuvan seurannan ja kehittämisen välineiden ja toimintamallin ylläpidon.

?

Räätälöidyt työhyvinvointikoulutukset

Kun tarvitset henkilöstöllesi koulutusta esimerkiksi ilmaantuneiden ongelmatilanteiden käsittelemiseksi.

?

Mittaus ja seuranta

Kun tarvitset tietoa organisaatiosi henkilöstöjohtamisen perustaksi. Työilmapiirikyselyt ja työstressikyselyt sekä erilaiset selvitykset antavat varmuutta päätöksenteollesi.

?

Yksittäiset työhyvinvointikoulutukset

Kun työhyvinvoinnin työkalupakistasi puuttuu vain yksittäisiä osioita tai haluat päivittää henkilöstösi työhyvinvointiosaamista.

Usein kysytyt kysymykset

Usein työhyvinvointi ymmärretään pelkästään yhteisiksi tilaisuuksiksi tai liikuntatapahtumiksi. Vaikka nämäkin ovat tärkeitä asioita niin työhyvinvoinnin typistäminen pelkästään näihin saattaa olla organisaatiolle pahimmillaan hyvinkin vahingollista.

Työhyvinvoinnin varmistaminen on kokonaisvaltainen organisaation toiminnan kehittämisväline, jolla pystytään paitsi kehittämään toimintaa, myös ennaltaehkäisemään ja ratkomaan organisaatiossa syntyviä ongelmia. Parhaimmillaan oikein varmistettu työhyvinvointi paitsi vähentää turhia kustannuksia, lisää huimasti organisaation menestys- ja kehittymismahdollisuuksia.

Yksi tehokkaimmista keinoista varmistaa organisaation keskittyminen ydintehtäviin, on varmistaa organisaation työhyvinvointi. Miten työ sujuu – siitähän työhyvinvoinnissa on lopulta kysymys.  Työpaikka on olemassa työn vuoksi, siksi työhyvinvointikin pitää rakentaa työn tekemistä tukevaksi.

Mitkä ovat vaihtuvuuden kustannukset organisaatiolle?

Vaihtuvuuden kustannuksiksi asiantuntijaorganisaatiossa lasketaan 35000 €/vaihtuva henkilö. Lukema sisältää mm. rekrytoinnin, tuuraukset, tuottavuuden laskun ja oppimiseen kuluvan ajan kustannukset.

Minkä hintainen organisaatiolle on yksi sairauslomapäivä?

Sairauslomapäivän kustannukseksi lasketaan keskimäärin 350 €/pv. Organisaatiossa keskimääräiset sairauspoissaolot ovat pitkällä aikavälillä 10 pv/henkilö. Eli 100 hengen organisaatiossa sairauspoissaolokustannukset ovat siten 350000€/v. Noin kolmasosan sairauspoissaoloista katsotaan johtuvan organisaation toiminnasta eli puutteellisesta työhyvinvoinnin hallinnasta. Tähän osaan (n. 117000 €/100 henk.) pystyt siis hyvin vaikuttamaan.

Miksi työaikaa kuluu hukkaan niin paljon?

Työaikaa kuluu mm. epäselvien asioiden selvittelyyn, sekaannuksien korjaamiseen, epäselvien prosessien jatkuvaan ihmettelyyn ja huonosti tunnistettujen tai kadoksissa olevien tietojen etsimiseen jne. Syynä ovat yleensä mm. puutteellinen perehdytys, puutteellinen yhteistyö ja viestintä,  selvittämättömät ristiriidat jne.

Toinen suuri syy on tavassamme toimia. Uuvumme usein viestitulvan alla ja keskeytämme työskentelymme tutkimusten mukaan noin 11 minuutin välein. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että esimerkiksi asiantuntijatyössä palaaminen keskeytyneen työtehtävän vaatimaan vireystilaan vie n. 25 minuuttia. Noin puolet keskeytyksistä on itse aiheutettuja. Pahimmillaan vain murto-osa työajasta kuluu tehokkaaseen työntekoon. Tämä on varsin yleistä etenkin muutostilanteissa. Ei ole siis lainkaan sama miten työpäivän aikana toimimme.

Minkä suuruisia ovat huonon johtamisen kustannukset?

Erittäin huonosti johdettujen organisaatioiden kustannukset voivat olla keskimäärin jopa 10 % suuremmat kuin hyvin johdettujen. Suomen tasolla tämä tarkoittaa yli 40 miljardin euron lisäkustannuksia.

Varhaisen puuttumisen malli tosiaan toimii!

Olemme pystyneet lisäämään tuottavuutta pelkästään työhyvinvointiin satsaamalla!

Helpotti kun ymmärsimme, että muutos on osa normaalia arkea!

Älä epäröi ottaa yhteyttä

Noudattamalla hyviä työhyvinvoinnin käytänteitä voit säästää selvää rahaa ja parantaa organisaatiosi tuloksellisuutta ja tehokkuutta merkittävästi. Erityisen hyvä uutinen on se, että myös työhyvinvointia voidaan johtaa.